onsdag 10 juni 2015

En bilderbok

Nalleresan

Jag fick tag på den, äntligen.  Jag läser den tll ett bokprojekt.
Solveig von Schoultz´s barnbok, med illustra­tioner av Tove Jansson. I Nalleresan behandlas krigsbar­nens upplevelser i Sverige i sagans form, då tre dockor och två nallar med pass och kappsäckar i händerna be­ger sig iväg på den strapatsrika resan från Finland till Sverige för att hitta sina ”mammor”.Nalleresan kom till då Solveig von Schoultz döttrar Ursa och Rabbi själva var i Sverige som krigsbarn, och von Schoultz började skicka ”små lösa blad” av berättelsen över till dem. Senare blev det till en helt riktig bok.

Inga kommentarer: